Nové přírůstky do knihovny HITS

Kategorie: Novinky
Aktualizováno 13. 8. 2013 10:53

Laskvostí PhDr. Olgy Nytrové se náš knižní fond rozrostl o čtyři krásné publikace k použití nejen studentům, ale i pedagogům a všem ostatním, kteří si chodí publikace půjčovat.

 Ještě jednou děkujeme dr. Nytrové za skvělý dar našemu ústavu a dovolíme si vám knihy představit podrobně.

Biblický třpyt v české poezii XX. století – Ohlasy Nového zákona

on1Další společný spis dvou vysokoškolských učitelů, religionisty a biblisty Prof. ThDr. Milana Balabána a spisovatelky, publicistky, esejistky, bohemistky a scenáristky PhDr. Olgy Nytrové BIBLICKÝ TŘPYT V ČESKÉ POEZII XX. STOLETÍ – OHLASY NOVÉHO ZÁKONA hledá zračení křesťanských idejí novozákonní Bible v díle českých básníků minulého století. Navazuje tím na knihu týchž autorů Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století vydané v Oikúmené v roce 1997.
M. Balabán s O. Nytrovou (za laskavé redakční pomoci Ing. Václava Strachoty a z velkodušnosti nakladatelovy) jsou tedy ve své knize rozníceni snahou „uslyšet duši" spisovatelů biblických i moderních autorů českých. Před vlastními ukázkami ohlasů na biblický Nový zákon nalezne čtenář několik pronikavých studií obou autorů. M. Balabán nabízí kromě Uslyšet duši, Hebrejské poselství a hebrejský jazyk, kde vychází z toho, že mezi národem a jazykem je intimní spojení. Olga Nytrová se v eseji Pacholátka mají ustláno na růžích s trny zamýšlí nad symbolem dítěte v Novém zákoně a mluví i o potřebě nové výchovy dětí, kterým schází ve školách kyslík duchovna.
Srovnávání normativních antických textů s texty vytrysklými v době moderní avizuje novou vědeckou disciplínu (komparativní poetologii), která může v době s xenofobními příznaky zvednout hlavu (mluveno s Janem Nerudou) vzhůru – k duchovním hvězdám a k oscilaci spirituálních souhvězdí.

Každý den může mít křídla

on2Ve třiadvacáté knize PhDr. Olgy Nytrové „Každý den může mít křídla" naleznete především soubor sloupků a malých úvah, publikovaných v posledních letech v Českém zápase, které získaly příznivý čtenářský ohlas. Dále jsou zde zařazeny kratší prózy a zamyšlení z časopisu Pražské diecéze Husita, z Křesťanské revue apod. Autorka, působící též jako vysokoškolská pedagožka, se ve svých textech zabývá partnerskými vztahy, rodinou, lidskou zralostí, mezigeneračním dialogem, tradičními hodnotami a ctnostmi. Aby zajímavým způsobem přiblížila otázky hodnotových postojů, lidskosti, odpovědnosti, svědomí, odpuštění, vděčnosti, naděje a vztahu k tomu, co nás přesahuje, vypráví O. Nytrová v rámci svých malých próz i skutečné krátké příběhy ze života, které zná z rodiny, od přátel, z vyprávění známých i ze své investigativní novinářské práce. Kromě toho ve svých textech nabízí i malé vhledy do dílny myslitelů a různých odborníků z oblasti humanitních věd a využívá přitom své dlouholeté publicistické zkušenosti.

Mince duše v úplňku, výběr veršů z let 2005-2007

on3PhDr. Olga Nytrová, bohemistka a žurnalistka s urputným zájmem o bohosloví a jeho interpretace, předkládá vnímavým čtenářům v životní sbírce veršů Mince duše v úplňku širokou a šířící se řeku duchovních poznání a tklivých osvícení. V souboru rozčleněném do tematických pásem věnuje zostřenou pozornost své rodině, především mamince posléze zcela nemohoucí a jakoby smazává aromatickým kapesníkem všechny společně prožité truchlohry a blížící se tragédie. V dalších poetických zónách se věnuje pravdě, tichu a milosrdenství. Někdy jen „hází barvy na plátno" – jako by propověděla: vidíte, jak je to pestré, vždyť právě pestrost je krásná a někdy i vnadná. Verše zpívající ve sbírce vás dostanou a vy vyznáte: Na dlani usnula vůně růže.

Osudové lásky slavných

on4Láska je věčným, velkým a vděčným tématem literatury. Každá generace se jím po svém vyrovnává, počínaje od Homéra, přes Ovidia, Goethe, Vrchlického až po Kunderu. „Nejobtížnější na lásce jest, že se rozpory a usmíření neustále střídají", satiricky vystihl Horácius variabilitu lásky, variabilitu v lásce a variabilitu v láskách. Variabilita vidění a prožívání lásky a lásek i literárního uchopení a ztvárnění je přitahující a napínavá na sličné knížce (něco málo přes 200 stránek) Olgy Nytrové a jejího chotě, jejíž název „Osudové lásky slavných" evokuje monotématičnost a připomíná řadu spisků obdobného námětu. Na literárním zpracování O. Nytrové je patrná její reportérská a rozhlasová praxe: dává slovo dvaceti třem známým osobnostem českého, vesměs uměleckého světa, nechá je volně vyprávět své příběhy, úvahy i vyznání lásky, milování i osudu v jejich individuálním stylu, v myšlenkové hloubce či na povrchu. Její specifické autorské a redakční tvoření však nezastiňuje protagonisty, naopak. Jde o osobnosti populární a zajímavé, avšak různého myšlenkového a citového zaměření. Lze předpokládat, že každý si nalezne své a může si znovu a znovu listovat v knížce, aby se posílil. Jan Kačer ve své augustinovsky laděné úvaze praví: „Padl jsem do lásky na celý život. Jak romantické a směšně nepravděpodobné...Pádem do lásky padáme do tajemství tvorby...Život v lásce je smělým pokusem vzdorovat čertům a ďáblům, kteří jsou fascinováni a přitahováni čistotou a výjimečností tohoto čistě lidského výmyslu, tohoto smělého a většinou prohrávajícího úsilí být v jednotě s člověkem, být v jednotě s ... velkými rozpaky... s Bohem." (str.24n.). Poselství lásky přinesl už Ježíš. Takže jde o staré pravdy, ale přesto, že jsou tak staré, nějak si je stále nebereme do srdce. Víme o nich, ale vlastně je často nežijeme. A v tom je problém. Kdo podle poselství lásky skutečně žije, je nepřehlédnutelný a ostatní nějak přitahuje. Protože zjišťují, že má „otevřeno" pro každého... Novozákonního poselství lásky je dnes málo vidět a slyšet, ale naštěstí tu stále je ."(str. 48n)
Velký dík za bohaté zážitky při četbě patří zejména Dr. O. Nytrové a jejímu choti za nápad, výběr osob, redaktorské vedení a celkovou koncepci opravdové variability života a lásky, jejichž základním zdrojem je nebeský Otec, který dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé (Ježíš podle Mt 5, 45)