První odborná praxe v Africe - V Zimbabwe

afrikaStudentka 2.ročníku VŠZaSP Jana Kverková navazujícího magisterského studia a vyučující Monika Nová absolvovaly zahraniční odbornou stáž v Zimbabwe. Velké poděkování patří panu profesorovi Krčmérymu za podporu a umožnění výjezdu.

Na Detašovaném pracovišti Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Praze se jednalo o první zahraniční výjezd na odbornou stáž do rozvojové země. Organizátorkou stáže byla vyučující Monika Nová.

 

 

 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Monika Nová
PRACOVNÍ POZICE: vyučující, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Jana Kverková
ROČNÍK: 2. ročník navazujícího magisterského studia

NÁZEV AKCE: odborná praxe v Africe
MÍSTO REALIZACE: Zimbabwe

Úvod
Náš úvod závěrečné zprávy pojímáme jako velké poděkování.

PODĚKOVÁNÍ:
Chtěly bychom poděkovat panu profesorovi Krčmérymu za jeho laskavost, podporu a umožnění výjezdu. Velice jsme si této možnosti, absolvovat odbornou stáž v Africe, vážily.

Zimbabwe je krásná země, ale poznamenána diktátorským režimem prezidenta Roberta Mugabe, který vládne svým stylem již více jak 30 roků. Na moha místech vidíte tzy. „zašlou slávu", která nám připomíná, že Zimbabwe se za dob Rhodesie říkalo „africké Švýcarsko".

Země se potýká s chudobou, špatnou úrovní lékařské péče a k tomu všemu, musíme přičíst tzv. zdražování cen potravin rok od roku, např. čokoláda za sto korun nebo mléko za třicet. Po hyperinflaci v roce 2008/2009 ztratilo svoji měnu a používají se americké dolary. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 80-90% a průměrná mzda se pohybuje 120-150 USD. Školné je placené a tak se dostupnost stává, taktéž v této zemi problémem č.1.

Obyvatelé přežívají po ekonomické a mnohdy i po své osobní stránce. Jsou zvyklí žít z mála a doufají v lepší zítřky, které možná přinese do této země až nový politický režim po skončení vlády prezidenta Roberta Mugabe.

POPIS NAŠÍ STÁŽE A VYKONANÝCH ČINNNOSTÍ

1. Část stáže

MÍSTO REALIZACE: organizace - Gweru Women's AIDS Prevention Association ve městě Gweru

Stáž jsme absolvovaly v jižním regionu Zimbabwe ve městě Gweru a v malých venkovských komunitách. V Gweru jsme taktéž bydlely a měly k dispozici tzv. pracovní zázemí – kancelář.
V první polovině pobytu jsme pracovaly v organizaci Gweru Women's AIDS Prevention Association (zkrácený název GWAPA), zabývající se prevencí HIV/AIDS a osvětovou činností. „Členky" (tedy klientky) jsou ponejvíce sociálně znevýhodněné ženy (zpravidla bývalé či současné prostitutky), které nemají jinou možnost výdělku, než nejstarší řemeslo (dle NANGO dosahuje celková nezaměstnanost v Zimbabwe 95%). Snahou a cílem organizace GWAPA, kromě osvěty HIV/AIDS, je také resocializace a nabídka alternativního výdělku (organizace disponuje vlastní farmou na pěstování zeleniny, chovem kuřat, slepic a králíků a zavlažovacím zařízením) a prostřednictvím tohoto zemědělského zázemí je ženám umožňován výdělek jiným způsobem, než vlastní prostitucí.

Jelikož jsme na stáži byly v prosinci, kdy na 1. den měsíce připadá Světový den boje AIDS, připravily jsme a zorganizovaly HIV week. Jednalo se o týdenní práci – testování na HIV
v terénu. Pro testování jsme si vybraly regiony s větším výskytem prostitutek. Během týdne se provedlo 96 testování, z toho bylo identifikováno 18 případů nově nakažených – jednalo se tedy nejen o práci zdravotní, ale i psychosociální, kdy jsme byly „ty první" co tuto nepříjemnou zprávu musely testovaným sdělit.

2. Část stáže

MÍSTO REALIZACE: Dětský domov Mary Ward - v malé vesnici v Amaveni

V druhé polovině pobytu jsme pracovaly v dětském domově Mary Ward, který se nachází ve střední části Zimbabwe v Amaveni, nedaleko města Kwekwe. Domov vedou řádové sestry Congregatio Jesu a skládá se ze čtyřech budov. Dohromady v dětském domově žije cca 70 dětí. Děti se do domova dostanou několika způsoby. Buď terénní prací sociálních pracovníků, kteří najdou děti opuštěné, nebo na ně upozorní jejich příbuzní či cizí lidé, ale také je k nám umísťuje stát přes sociální úřad, který vyhledává a eviduje nalezené děti. Pracovaly jsme na pozici sociálních pracovníků. Přivezly jsme sbírku, kterou jsme realizovaly v České republice a dětem, které jsou u nás zařazeny do projektu „Adopce na dálku", vánoční dárky od adoptivních rodičů.

PŘÍNOS PRO STUDENTA

Využití teoretických znalostí a dovedností získaných za 5 roků studia v praxi, osobní rozvoj: komunikace s lidmi z odlišné kultury a s odlišným jazykem, zdokonalování schopnosti adaptace v novém kulturně odlišném prostředí, osobní zkušenosti se zimbabwskou kulturou, s mentalitou lidí, jejich životním stylem a názory, zkušenost s realitou školství v rozvojové zemi, lepší vhled do problematiky rozvoje, lepší pochopení překážek a příležitostí k rozvoji, získání zkušenosti s prací pro neziskovou organizaci z rozvojové země.

ZÁVĚR

Rozdíly v myšlení, jednání, v čase jsou v Africe velké, když se však člověk naučí brát, vše tzv. s nadhledem a nehodnotit dle českých měřítek, vychutná si krásnou „ černou" Afriku plnou úsměvů, hudby, zpěvu, které provázejí Zimbabwe celý den.
 

o1
Jana Kverková a Monika Nová

o2
HIV WEEK - testování
 o3
 Terénní práce
 o4
Edukační činnost
 o5
Uspořádání workshopu
o6
Předání sbírky dětem v dětském domově
o7
 Jana Kverková a Monika Nová s vedením dětského domova v Kwekwe

Nejnovější články

14/02/2023, 14:57
Novinky
Informace pro uchazeče:Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole Husova institutu  teologických studií pro školní rok 2022/23Obor: Teologie a...
7711
31/08/2022, 10:18
Novinky
Vážení uchazeči o studium, vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje přijímací řízení do akreditovaného studijního oboru Sociální práce, programu...
2179
29/08/2022, 10:34
Novinky
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, n.o., detašované pracoviště Praha, ve spolupráci s Husovým institutem teologických...
2140
30/06/2022, 11:56
VOŠ novinky
Vážení studenti,v termínu 4. - 15. 7. bude studijní oddělení z důvodu čerpání dovolené uzavřeno.Zprávy posílejte na vos@ccshpraha.cz nebo zavolejte 18....
14
14/06/2022, 23:36
Novinky
Vážení studenti, studijní oddělení VŠ bude ve dnech 15.-16.6.2022 (plnění pracovních povinností mimo kancelář) a 20.-21.6.2022 (organizace státních...
1183

-- reklama --

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde