Recenze nové knihy PhDr. Anny Arnoldové

Kategorie: Novinky
Aktualizováno 7. 12. 2016 13:18

SOCIALNI PECE2Milí studenti,

v září letošního roku vyšel netrpělivě očekávaný druhý díl učebnice Sociální péče.

Předchozí první díl Sociální péče, vydaný v roce 2015, uvedl čtenáře do systému sociálního zabezpečení v České republice a popsal jednotlivé druhy dávek a služeb sociálního zabezpečeni, zejména ve vztahu k nárokům a podmínkám jejich získání jak v obecné rovině, tak s ohledem na konkrétní skupiny jejich poživatelů. Kapitola o jednotlivých typech zdravotních postižení a jejich důsledcích přispívá k lepšímu pochopení problematiky zdravotně znevýhodněných osob.

Nově vydaný druhý díl učebnice přináší dokončení kapitol o dávkách a službách sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně postižené a seniory, a to přehledem dávek sociálních služeb, popisu systému zdravotních služeb, základními informacemi ze zákoníku práce ve vztahu k těmto osobám a pomoci obětem trestných činů. Nechybí ani vysvětlení významu funkce probační a mediační služby.

Podstatná část učebnice se věnuje přehledu všech dávek a služeb sociálního zabezpečení ve vztahu k dětem, zejména důchodovému a nemocenskému pojištění, státní sociální podpoře, dávkám sociálních péče a sociálním službám. Podrobně vysvětleny jsou například pojmy nezaopatřené dítě, vzdělávání zdravotně postižených dětí a studentů, pomoc v hmotné nouzi, sociálně právní ochrana dětí či zdravotní služby. Vzhledem k tomu, že některé dávky a služby jsou podmíněny posouzením zdravotního stavu, nechybí v knize ani základní informace o funkci a úkolech lékařské posudkové služby.

Tato publikace je základní odbornou učebnicí pro studijní obory zaměřené na sociální činnosti, jejím cílem je seznámit studenty se základy sociální péče. Učebnice zohledňuje nejnovější informace z této problematiky, včetně čerstvě platných novelizací právních předpisů. Její uplatnění je však mnohem širší. S ohledem na poskytovaný komplexní přehled v oblasti sociální péče a možnost aplikovat vhodné přístupy, organizaci a metody při práci s klienty různých skupin obyvatel dle věku a formy postižení, sociální péči o jednotlivce, rodinu, komunitu, si tato publikace opět získá mnoho čtenářů napříč všemi odbornostmi a pro svou srozumitelnost jistě i z řad laické veřejnosti.

U příležitosti popisu této publikace nelze alespoň velmi stručně nepředstavit odbornici, jež je jeho autorkou. PhDr. Anna Arnoldová, původní profesí zdravotní sestra, která později při zaměstnání a péči o rodinu, s vynikajícím prospěchem vystudovala Filosofickou fakultu UK, a zde též absolvovala postgraduální studium, získala atestaci z oboru vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví i z oboru veřejného zdravotnictví. Kromě dlouholetého působení na katedře posudkového lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pracovala též na katedře lékařské etiky 3. lékařské fakulty UK či na odboru posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Nyní pracuje na odboru lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení. Získané znalosti a vědomosti předává ráda a ochotně dál a na její přednášky se pokaždé těší studenti několika českých a jedné zahraniční vysoké školy. Pro svou odbornost a příjemný projev je vyhledávanou přednášející též u řady odborných společností či zájmových sdružení. Na svém kontě má takřka desítku publikací a desítky odborných článků. Pokud se vám zdá, že toto všechno by dokázal zvládnout snad jen stroj, tak vás musím ujistit, že tato velmi moudrá, vzdělaná, pracovitá a vždy usměvavá žena, má v sobě a dokáže předávat dál, tolik lidskosti, jako málokdo jiný.

 Mgr. Jitka Pirochová