Knihovna HITS

Kategorie: Knihovna
Aktualizováno 9. 8. 2013 17:42

P7220188Knihovna slouží především studentům VŠ sv.Alžbety, VOŠ a studentům Teologického minima, kteří v ní primárně naleznou studijní materiál k jednotlivým teologickým předmětům (Církevní právo, Systematická a Praktická teologie, Biblistika, Homiletika, Liturgika, Katechetika) a k dalším klíčovým předmětům vyučovaným na našich školách, jako je Psychologie, Religionistika, Anglický jazyk adal. V současné době má knihovna přibližně 900 svazků, z toho více než 2/3 k volnému výběru, denně se její kapacita rozrůstá a aktualizuje. Ostatní zájemci mají možnost přístupu ke knihovnímu fondu formou prezenčních a externích výpůjček po řádné registraci čtenáře. Vyhledávat, objednávat či prodlužovat termíny výpůjček lze pohodlně i z  domova čtenáře, a to prostřednictvím naší nové on-line knihovny.

Všem těm, kteří zde nenajdou požadovaný svazek, doporučujeme vyhotovení průkazu externího návštěvníka knihoven v síti UK, kde budou moci čerpat z archívu mnoha dílčích knihoven.
P7220190V prostorách školy HITS plánujeme výhledově poskytnout zájemcům možnost bezdrátového připojení k Wi-Fi, obsluhovat studentský PC či použít černobílou tiskárnu. Rovněž jsou zde čtenářům, kromě běžných svazků, k dispozici i nová čísla nejčtenějších titulů novin a časopisů církve CČSH, například periodikum Husita nebo týdeník Český zápas, které mapují aktuální kulturní, politické, společenské i sportovní dění církve.

 

Budova knihovny

Knihovna je situována v budově Husitské teologické koleje na pražském Žižkově, jejíž základy se položily po druhé světové válce jako reakce na velký počet studentů bohosloví naší církve, kdy kolej na Praze 6 v Dejvicích (kde mimo jiné působila řada významných osobností, jako dr. K. Farský, dr. F. Kovář, v době protektorátu pak F. Roháč, O. Rutrle či V. Šinták), z kapacitních důvodů již nestačila.
P7220192Opakovaně se v Českém zápase tehdy vyzývalo k brigádám na stavbě této nové koleje. Na této „stavbě míru" pracovali vlastnoručně profesoři, duchovní, kazatelé, bohoslovci a členové náboženských obcí. Bohoslovci se však po dokončení do ní již nenastěhovali. V roce 1953 byla tato nově vystavěná kolej  v Praze na Žižkově v Roháčově ulici církvi odebrána. V roce 1959 přešla do národního vlastnictví a stala se z ní budova Obvodního výboru Komunistické strany Československa. Po roce 1990 přešla budova do majetku Husitské teologické fakulty.
(BUTTA, Tomáš: Historie [online]. 2011. Dostupné on-line)

Maja Murínová
Asistent studijního odd.