Přijímací řízení ke studiu na VŠ

Přijímací řízení na Vysokou školu Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., detašované pracoviště Praha
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., detašované pracoviště PRAHA (Bc. a nMgr.)
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., detašované pracoviště Praha, výukové prostory BÍLINA (Bc.)

Akademický rok 2024/2025

Studijní obor: Sociální práce
Studijní program: Misijní a charitativní práce
Forma studia – dálková (realizovaná kombinovanou formou)

Správní poplatek za přijímací řízení: 980,- Kč
Další popl
atky se studiem ke stažení ZDE.

Předpokládaný počet přijatých: bakalářský studijní obor – 50 studentů
navazující magisterský studijní obor - 40 studentů

Termín odevzdání přihlášek prvního kola do 30.4.2024
Hlavní přijímací komise 15.5.2024
Uchazeči budou o rozhodnutí přijímací komise vyrozuměni poštou.

pdfPŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ1.21 MB


Bakalářský studijní obor Sociální práce – Misijní a charitativní práce

Podmínky přijímacího řízení (Bc.):
- Vyplněná přihláška ke studiu na VŠ – pokyny k vyplnění – viz. níže
- Originál potvrzení o uhrazení správního poplatku za přijímací řízení – vlepit do přihlášky
- Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení
- Kopie vysvědčení z jednotlivých ročníků střední školy (nemusí být ověřené)
- Stručný profesní životopis
- Motivační dopis psaný rukou (alespoň ¼ strany A4) - může být součástí životopisu
- 3 fotografie formátu 3,5x4,5 cm (pasový formát)

Kritéria přijímacího řízení (Bc.):
Hlavním kritériem přijímacího řízení je motivace uchazeče ke studiu vybraného oboru. Dále prospěch uchazeče na střední škole vyjádřený na maturitním vysvědčení.
Vedoucí detašovaného pracoviště rozhodne na základě schopností, vědomostí a profesních zájmů uchazeče pro daný obor, které vyplývají z přiloženého životopisu a motivačního dopisu. Dále přihlédne k prospěchu uchazeče na střední škole.

Informace jak vyplnit přihlášku ke studiu - viz. níže.

Termín zápisu do akademického roku 2024/2025
Bude upřesněn (konec září 2024)


Adresa pro zaslání přihlášek
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.
Detašované pracoviště Praha
Studijní oddělení
Roháčova 1305/66
130 00 PRAHA 3 – Žižkov
Přihlášky lze doručit i osobně na studijní oddělení školy během úředních hodin nebo po domluvě.

Pokyny pro vyplnění přihlášky:

Použijte, prosím, originál přihlášky ke studiu na vysoké škole (oranžová) – k dostání v prodejnách SEVTu a ve většině papírnictví.

Vysoká škola: Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., detaš. prac. Praha
Fakulta: Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
Studijní obor: Sociální práce
Studijní program: Misijní a charitativní práce


Studenti, hlásící se do prvního ročníku bakalářského studijního oboru Sociální práce – Misijní a charitativní práce, kteří chtějí být zařazeni do studijní skupiny ve výukových prostorách v Bílině, napíší tuto skutečnost do motivačního dopisu:
„Žádám o zařazení do výukových prostor v BÍLINĚ".
Na obálku pak napište heslo: "BÍLINA"


Do prospěchu vyplňte maturitní předměty a sečtěte jejich průměrnou známku, u dílčích ročníků stačí vyplnit průměrné známky.
Je potřeba vyplnit i kolonky o probíhajícím zaměstnání (nemusí být potvrzeno zaměstnavatelem) a předchozí studium na vysoké škole (ukončené).

Uvádějte, prosím, kromě čísla Vašeho telefonu i emailový kontakt pro efektivnější komunikaci.

Potvrzení od lékaře pracoviště nepožaduje.
Na závěr nezapomeňte podepsat čestné prohlášení a připojit předepsané přílohy popsané výše!

Vysoká škola si vyhrazuje právo neotevřít první ročník studijního programu, na který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů. Toto se týká především výukových prostor detašovaného pracoviště.
Uchazeči, který uhradil poplatek za přijímací řízení a nebyl přijatý ke studiu se poplatek nevrací (netýká se možnosti, že obor nebyl pro nedostatek uchazečů otevřen).
Uchazeči, který nebyl přijatý na základě nekompletní přihlášky (a který přihlášku ani na výzvu studijního oddělení nedoplnil), se poplatek za přijímací řízení taktéž nevrací.
Zaregistrovaná přihláška s doklady zůstává v evidenci VŠ a je uložena na rektorátu školy.


 
Navazující magisterský studijní obor Sociální práce – Misijní a charitativní práce

Podmínky přijímacího řízení (navazující Mgr.):
- Vyplněná přihláška ke studiu na VŠ
- Originál potvrzení o uhrazení správního poplatku za přijímací řízení – vlepit do přihlášky
- Stručný profesní životopis
- Motivační dopis psaný rukou (alespoň ¼ strany A4) - může být součástí životopisu
- 3 fotografie formátu 3,5x4,5 cm (pasový formát)
- Kopie diplomu a vysvědčení o státní zkoušce (úředně ověřené) prokazující absolvování předchozího bakalářského modulu. (Studenti, kteří ještě nebyli promováni, dodají pouze potvrzení o ukončení)


Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání v bakalářském studijním oboru Sociální práce – Misijní a charitativní práce na detašovaném pracovišti Praha, budou přijati bez přijímacích zkoušek.

Je nutné podat přihlášku v řádném termínu přijímacího řízení.
Termín pro podání přihlášky: do 30.4.2024
Hlavní přijímací komise: 15.5.2024

Termín zápisu: bude upřesněn (konec září 2024)


Studenti, kteří absolvovali vzdělávání ve studijním oboru Sociální práce – libovolném studijním programu, budou přijati na základě pohovoru s vedoucím pracoviště.

Uchazeči při pohovoru prokážou základní orientaci v oboru a motivaci ke studiu zvoleného oboru.
Termín pro podání přihlášky: 30.4.2024
Termín pohovoru: bude upřesněno uchazeči obdrží pozvánku poštou.
Termín zápisu: bude upřesněn (konec září 2024)


Studenti, kteří absolvovali v bakalářském stupni vzdělávání v jiném studijním oboru, mohou absolvovat Přípravný ročník ke studiu na vysokých školách, který VŠ ZaSP sv. Alžbety, realizuje společně s Husovým institutem teologických studií.

Absolventi přípravného ročníku doloží absolvování kurzu při přijímací řízení na nMgr. studium a vedoucí pracoviště při rozhodnutí o přijetí přihlédne k absolvování tohoto kurzu.

Pro bližší informace o organizaci kurzu se obracejte na studijní oddělení HITS.
docPřihláška ke studiu (Přípravný ročník)39.5 KB
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Termín pro podání přihlášky: do 30.9.2024
Termín zápisu: bude upřesněn

Podrobnosti o tomto kurzu naleznete zde.


Adresa pro zaslání přihlášek:
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.
Detašované pracoviště Praha
Studijní oddělení
Roháčova 1305/66
130 00 PRAHA 3 – Žižkov
Přihlášky lze doručit i osobně na studijní oddělení školy během úředních hodin


Pokyny pro vyplnění přihlášky:

Vysoká škola: Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., detaš. prac. Praha
Fakulta: Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
Studijní obor: Sociální práce
Studijní program: Misijní a charitativní práce

Do prospěchu vyplňte maturitní předměty a sečtěte jejich průměrnou známku.
Je potřeba vyplnit i kolonky o probíhajícím zaměstnání (nemusí být potvrzeno zaměstnavatelem) a předchozí studium na vysoké škole (ukončené).

Uvádějte, prosím, kromě čísla Vašeho telefonu i emailový kontakt pro efektivnější komunikaci.

Potvrzení od lékaře pracoviště nepožaduje.
Na závěr nezapomeňte podepsat čestné prohlášení a připojit předepsané přílohy popsané výše!

Vysoká škola si vyhrazuje právo neotevřít první ročník studijního programu, na který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů. Toto se týká především výukových prostor detašovaného pracoviště.
Uchazeči, který uhradil poplatek za přijímací řízení a nebyl přijatý ke studiu se poplatek nevrací (netýká se možnosti, že obor nebyl pro nedostatek uchazečů otevřen).
Uchazeči, který nebyl přijatý na základě nekompletní přihlášky (a který přihlášku ani na výzvu studijního oddělení nedoplnil), se poplatek za přijímací řízení taktéž nevrací.
Zaregistrovaná přihláška s doklady zůstává v evidenci VŠ a je uložena na rektorátu školy.

Nejnovější články

30/05/2024, 11:04
Novinky
Vážení uchazeči o studium,  vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje přijímací řízení do akreditovaného studijního oboru...
6427
14/05/2024, 10:57
VOŠ novinky
Vážení studenti a pedagogové,z osobních důvodů bude studijní oddělení od 21. - do 28. 2024 uzavřené.V případě potřeby napište...
113
08/05/2024, 10:32
VOŠ novinky
Informace pro uchazeče:Obor: Teologie a pastoraceProgram: Teologická a pastorační činnostTermín pro podání přihlášky do 1. kola přijímacího...
601
07/05/2024, 16:36
Novinky
XXIV. Pouť na Sázavě k 600. výročí Jana Žižky z Trocnova 25. 5. 2024 od 10 hod. Doporučujeme účast ve středověkých oděvech. (Není...
235
24/04/2024, 17:12
Novinky
Vážení studenti,  paní magistra Adamová prosí studenty, aby si ze studijních materiálů stáhli podklady k přednášce předmětu...
1948

-- reklama --

dps 1

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde