Změny v omezení provozu VŠ od 10. května do odvolání

Vážení studenti,

od 10. května dochází k částečnému rozvolnění omezení provozu VŠ.
S ohledem na informace uvedené níže Vás prosíme, abyste vzali na vědomí, že z důvodu nutnosti zachování rozestupů stále nemůžeme s ohledem na prostorové možnosti školy umožnit konání praktické výuky a zkoušek současně více jak deseti osobám.
Dále upozorňujeme na nutnost podrobit se orientačnímu antegennímu testu dle podmínek zveřejněných na webových stránkách školy - viz. instrukce k testování studentů na VŠ, pokud se na vás nevztahuje některá z výjimek. Testy ze zaměstnání nadále nemůžeme akceptovat.
I od pondělí tak platí nutnost se ke zkouškám i praktické výuce registrovat dle instrukcí studijního oddělení.
Pro úplné znění opatření klikněte na "číst dál".

 Od 10. května 2021 do odvolání upravuje omezení v oblasti školství nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 3. května 2021, a které tvoří přílohu č. 1 usnesení vlády č. 433.

Omezuje se provoz škol a školských zařízení ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje tak, že se omezuje:
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
c) zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru

To znamená, že:
•       klinická a praktická výuka a praxe je možná pro VŠECHNY studenty, bez ohledu na ročník a studijní program,
•       je možné konat prezenční zkoušky ve studiu bez limitu studentů – se zachováním povinného rozestupu minimálně 1,5 metru,
•       je možné konat individuální konzultace a poradenské služby (1 na 1).

Výuka teoretických předmětů bude nadále probíhat on-line.

Dále stále platí, že:
osobní přítomnost na výuce a zkouškách na vysoké škole umožní vysoká škola studentovi pouze tehdy:
a)            pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b)           podstoupil ve stanovené frekvenci preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (nevztahuje na individuální konzultace a poradenské služby).

Povinnost testovat se nevztahuje na studenta, pokud:
a)            prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b)           má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c)            má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

I nadále jsou ve vnitřních prostorách fakulty povinné respirátory.

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Rozvrhy a rozpisy VOŠ

Nejnovější články

30/08/2021, 09:35
Novinky
Vážení uchazeči o studium, vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do akreditovaného studijního oboru Sociální práce,...
1168
24/06/2021, 12:27
VOŠ novinky
Letní kurz pro pedagogy, studenty a absolventy HITSu Vážení pedagogové školy, vážení studenti, absolventi školy, milí přátelé, informace k termínu...
5
21/06/2021, 19:42
Novinky
Vážení pedagogové školy, vážení studenti, absolventi školy, milí přátelé, informace k termínu kurzu, který se uskuteční v termínu 15.8. - 21.8. v...
284
11/06/2021, 13:14
Novinky
Pro zájemce o studium na HITS v.o.š. jsme připravili krátký propagační videospot.
1072
09/06/2021, 13:15
VOŠ novinky
Termín pro zaslání přihlášek  do 2. kola přijímacího řízení ke studiu VOŠ HITS ve šk. roce 2021/22 byl stanoven na  10. srpna 2021. Hlavní...
91

VOŠ na Facebooku

-- reklama --

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde