Studijní materiály

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 26. 11. 2020 7:25

Vážení studenti,
v sekci předmětu Fundraising naleznete studijní podklady.

Renata Velíšková
zást. ředitele VOŠ HITS