Informace pro studenty 3.ročníku

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 10. 2. 2016 9:27

Upřesnění povinně  volitelných předmětů v rámci studijního plánu:

Na základě Rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace pro vzdělávací program Teologie a pastorace v oboru vzdělání Teologická a pastorační činnost jsou obsahem rámcového studijního plánu celkem 3 povinně voliterlné předměty:
Služba duchovních v armádě, Moderní filosofie, Filosofický seminář. Z těchto předmětů je třeba zvolit 2, které student před závěrečnou zkouškou musí splnit. Výuku předmětu Služba duchovních v armádě převzal po Mgr. Kozlerovi Mgr. Tomčík, další 2 předměty přednáší Mgr. Arnošt. Výuka uvedených předmětů proběhne dle platných rozvrhů, zveřejněných na stránkách školy.

Renata Velíšková
ved.studij.odděl. VOŠ HITS