Informace pro studenty

Kategorie: VOŠ novinky
Aktualizováno 31. 5. 2017 11:40

Mgr. J. Krajčiříková připomíná druhý termín testu z předmětu Základy církevního práva v pondělí 5.6. od 17 hod. a nabízí zápis známek do indexů, před 17. hod., těm, kteří test již psali. Kdo nebude spěchat, může si též počkat na opravu právě napsaných testů a zapsání do indexu.
Pokud vám uvedený termín pro zápis známek nevyhovuje, navrhněte termín náhradní.

V. z. Renata Velíšková
        ved. SO VOŠ HITS