Instrukce k testování studentů na VŠ

Vážení studenti školy,

s ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (jako příloha č. 2 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) o testování studentů vysokých škol (s platností od 24. dubna 2021) zavádí VŠ ZaSP sv. Alžbety, detašované pracoviště v Praze povinné testování studentů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testy, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Testování jsou povinni se podrobit všichni studenti, kteří přijdou na prezenční zkoušku a nejsou uvedeni ve výjimce. Testování se netýká studentů, kteří přijdou na individuální konzultace a zkoušení jeden na jednoho (jeden pedagog a jeden student v místnosti).

Pro testování platí následující instrukce:
1) Všichni studenti přijdou ke zkoušce s půlhodinovým předstihem
2) V učebně 3 budou připraveny sady pro antigenní testování s návodem na použití. Každý student si vezme jednu testovací sadu a provede si test, na jehož vyhodnocení počká ideálně před budovou školy. V případě negativního testu nahlásí provedení testu přednášejícímu (zástupci studijního oddělení), který výsledek zaznamená. V případě pozitivního testu student neprodlenně informuje studijní oddělení, které vydá potvrzení o pozitivním testu. Pozitivně testovaný student je povinen opustit školu a dále se již řídí instrukcemi příslušné hygienické stanice nebo svého ošetřujícího lékaře
3) Z povinného testování jsou vyjmuti studenti, kteří:
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c) mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Z uvedného tedy vyplývá, že se studenti mohou nechat otestovat i mimo školu poskytovatelem zdravotních služeb (ve veřejném testovacím místě), avšak tento test nesmí být starší 48 hodin.
Testy mají platnost 7 dnů ode dne provedení.

Studijní oddělení nemůže z personálních důvodů provádět, resp. administrovat testy v případě sobotních zkoušek. V těchto případech je nutné, aby si studenti přinesli potvrzení o provedeném negativním testu dle bodu c) (nevztahuje-li se na ně výjimka). Pokud nemá student možnost se nechat otestovat mimo školu, domluví si se studijním oddělením samotestování v budobě školy v týdnu před sobotní zkouškou.

Uvedené instrukce se týkají i pedagogů školy.
V případě nejasností kontaktuje studijní oddělení.

Studenti, zařazení ve výukových prostorách v Bílině, obdrží instrukce před první prezenční zkouškou.

Studijní oddělení apeluje na studenty i pedogogy, aby hlásili zkoušekové termíny na studiní oddělení.

Děkuji za pozornost, klidné dny
Tomáš Netřeba

Omezení provozu VŠ od 26.4.2021 do odvolání

S účinností ode dne 26. dubna 2021 se ruší Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (jako Příloha č. 1 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) se s účinností ode dne 26. dubna 2021 od 0:00 do odvolání tohoto mimořádného opatření omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem (kliknutím na zvýrazněný text otevřete příslušné opatření):

- Jsou možné individuální konzultace jeden student a jeden pedagog školy a zkoušení v režimu max. do deseti osob v místnosti
- Studenti jsou povinni použít respirátor minimálně třídy FFP2 nebo srovnatelné, při vstupu si vydesinfikovat ruce
- Všichni pedagogové jsou povinni na studijní oddělení hlásit všechny uskutečňované konzultace a zkoušení

Počínaje dnem 26.4. je škola povinna na vlastní náklady testovat studenty antigenními testy, provádět agendu reportování výsledků včetně vydání potvrzení COVID pozitivním studentům a poskytovat součinost s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy. Na metodický pokyn k provádění těchto testů moměntálně čekáme a zveřejníme jej praděpodobně v pondělí 26.4.

Nadále platí, že z účasti na výuce jsou vyloučeni všichni studenti, kteří mají projevy akutního respiračního onemocnění.
Podmínka testování se netýká studentů a pedagogů, kteří prodělali onemocnění COVID 19, nejsou v současné době v karanténě a od prvního pozitivního testu neproběhlo více jak 90 dnů, mají ukončené očkování dle jedno nebo dvoudávkového očkovacího schématu (nutné potvrzení MZ) a od poslední dávky uběhlo min. 14 dnů a nebo mají potvrzení o absolvování POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

S přáním klidných dnů a pevného zdraví
Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Misiologie II a IV - zadání ke zkoušce

Vážení studenti,

u předmětů Misiologie II (2. ročník Bc.) a Misiologie IV (1. ročník nMgr.) naleznete zadání ke zkoušce. Prosíme, abyste dodrželi stanovený rozsah práce i termín a způsob odevzdání.

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

 

Německý jazyk - 4. ročník

Vážení studenti,

v sekci předmětu Německý jazyk naleznete aktualizované materiály k on-line výuce.

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022 - bakalářské a navazující magisterské studium

Číst dál...Vážení uchazeči o studium,

vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje přijímací řízení do akreditovaného studijního oboru Sociální práce, programu Misijní a charitativní práce v bakalářském (Praha a Bílina) a navazujícím magisterském studiu pro akademický rok 2021/2022.
Termín uzávěrky prvního kola  přijímacího řízení je stanoven na 21.4.2021.
Více informací o podmínkách přijímacího řízení naleznete v sekci Uchazeči o studium 2021/2022. Dotazy ohledně studia a přijímacího řízení směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Německý jazyk - studijní materiály pro 5. ročník

Vážení studenti,

v sekci předmětu Německý jazyk naleznete aktualizované studijní materiály.

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

KNIŽNÍ OBCHOD - zpět na začátek

Nejnovější články

20/10/2021, 08:37
VOŠ novinky
Vážení studenti,ve dnech 21. - 25. 10. bude studijní oddělení z důvodu čerpání dovolené uzavřeno. Opět bude otevřeno od 26. 10. v odpoledních úředních...
35
07/10/2021, 17:01
VOŠ novinky
Vážení studenti,v pondělí 11. října bude studijní oddělení ze zdravotních důvodů uzavřené. Děkujeme za pochopeníRenata Velíškovázást. ředitele VOŠ...
81
07/10/2021, 16:27
VOŠ novinky
Výsledkypřijímacího řízení ke studiu na Vyšší odborné škole Husův institut teologických studií:V doplňujícím  kole přijímacího řízení ke studiu 1....
94
04/10/2021, 12:05
Novinky
Termíny výuky pro školní rok 2021/22 Termíny výuky - Teologické základy - školní rok 2021/2022.pdf53.2 KBSledujte, prosím, pravidelně aktualizaci...
1604
30/09/2021, 18:58
Novinky
Vážení studenti, paní magistra Pichnarčíková je nucena ze zdravotních důvodů zrušit výuku předmětu Německý jazyk pro 5. ročník dne 1.10.2021. Náhradní...
1548

-- reklama --

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde