Změny v omezení provozu VŠ od 8. června do odvolání

Vážení studenti,

prosíme, věnujte pozornost změnám v omezení provozu vysokých škol (pro zobrazení příslušných opatření klikněte na "číst dále").
K prokázání bezinfekčnosti od úterý 8. června na vysokých školách a pobočkách zahraničních vysokých škol platí všechny druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestné prohlášení. Tím dochází ke sjednocení podmínek v rámci České republiky (více opět v pokračování článku).
Všichni studenti, kteří se budou účastnit prezenčních zkoušek, jsou povinni se zapsat do prezenční listiny a v případě, že se na ně vztahuje výjimka z testování, je nutné tuto výjimku doložit potvrzením nebo podepsáním čestného prohlášení.

 Vzory čestného prohlášení:

docČestné prohlášení - samotestovaný (platí i pro testování v zaměstnání)
docČestné prohlášení - prodělání onemocnění12.5 KB
docČestné prohlášení - očkovaný13 KB

Děkujeme za dodržování opatření
Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Číst dál...

Změny v omezení provozu VŠ od 24. května do odvolání

Vážení studenti,

i přes umožnění teoretické prezenční výuky na vysokých školách bude výuka na naší katedře nadále probíhat v zavedeném režimu on-line. Pro přítomnost na zkouškách sledujte pokyny studijního oddělení - je nutné se na zkoušky hlásit, neboť škola je povinna vést evidenci přítomných osob pro možnost trasování kontaktů.
Nově se platnost takzvaného antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb prodlužuje na 72 hodin, samotest provedený ve škole je platný 7 dnů. V případě negativního RT-PCR testu je platnost 7 dnů.
Nadále je nutné omezit shlukování osob ve vnitřních prostorách a platí povinnost použít respirátor minimálně třídy FFP2.
Pro přečtení plného znění nařízení vlády ČR, Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a obecných doporučení pro prezenční výuku a zkoušky klikněte na "číst dále".

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Číst dál...

Změny v omezení provozu VŠ od 10. května do odvolání

Vážení studenti,

od 10. května dochází k částečnému rozvolnění omezení provozu VŠ.
S ohledem na informace uvedené níže Vás prosíme, abyste vzali na vědomí, že z důvodu nutnosti zachování rozestupů stále nemůžeme s ohledem na prostorové možnosti školy umožnit konání praktické výuky a zkoušek současně více jak deseti osobám.
Dále upozorňujeme na nutnost podrobit se orientačnímu antegennímu testu dle podmínek zveřejněných na webových stránkách školy - viz. instrukce k testování studentů na VŠ, pokud se na vás nevztahuje některá z výjimek. Testy ze zaměstnání nadále nemůžeme akceptovat.
I od pondělí tak platí nutnost se ke zkouškám i praktické výuce registrovat dle instrukcí studijního oddělení.
Pro úplné znění opatření klikněte na "číst dál".

Číst dál...

Instrukce k testování studentů na VŠ

Vážení studenti školy,

s ohledem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (jako příloha č. 2 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) o testování studentů vysokých škol (s platností od 24. dubna 2021) zavádí VŠ ZaSP sv. Alžbety, detašované pracoviště v Praze povinné testování studentů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testy, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Testování jsou povinni se podrobit všichni studenti, kteří přijdou na prezenční zkoušku a nejsou uvedeni ve výjimce. Testování se netýká studentů, kteří přijdou na individuální konzultace a zkoušení jeden na jednoho (jeden pedagog a jeden student v místnosti).

Pro testování platí následující instrukce:
1) Všichni studenti přijdou ke zkoušce s půlhodinovým předstihem
2) V učebně 3 budou připraveny sady pro antigenní testování s návodem na použití. Každý student si vezme jednu testovací sadu a provede si test, na jehož vyhodnocení počká ideálně před budovou školy. V případě negativního testu nahlásí provedení testu přednášejícímu (zástupci studijního oddělení), který výsledek zaznamená. V případě pozitivního testu student neprodlenně informuje studijní oddělení, které vydá potvrzení o pozitivním testu. Pozitivně testovaný student je povinen opustit školu a dále se již řídí instrukcemi příslušné hygienické stanice nebo svého ošetřujícího lékaře
3) Z povinného testování jsou vyjmuti studenti, kteří:
a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c) mají negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Z uvedného tedy vyplývá, že se studenti mohou nechat otestovat i mimo školu poskytovatelem zdravotních služeb (ve veřejném testovacím místě), avšak tento test nesmí být starší 48 hodin.
Testy mají platnost 7 dnů ode dne provedení.

Studijní oddělení nemůže z personálních důvodů provádět, resp. administrovat testy v případě sobotních zkoušek. V těchto případech je nutné, aby si studenti přinesli potvrzení o provedeném negativním testu dle bodu c) (nevztahuje-li se na ně výjimka). Pokud nemá student možnost se nechat otestovat mimo školu, domluví si se studijním oddělením samotestování v budobě školy v týdnu před sobotní zkouškou.

Uvedené instrukce se týkají i pedagogů školy.
V případě nejasností kontaktuje studijní oddělení.

Studenti, zařazení ve výukových prostorách v Bílině, obdrží instrukce před první prezenční zkouškou.

Studijní oddělení apeluje na studenty i pedogogy, aby hlásili zkoušekové termíny na studiní oddělení.

Děkuji za pozornost, klidné dny
Tomáš Netřeba

Omezení provozu VŠ od 26.4.2021 do odvolání

S účinností ode dne 26. dubna 2021 se ruší Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (jako Příloha č. 1 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) se s účinností ode dne 26. dubna 2021 od 0:00 do odvolání tohoto mimořádného opatření omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem (kliknutím na zvýrazněný text otevřete příslušné opatření):

- Jsou možné individuální konzultace jeden student a jeden pedagog školy a zkoušení v režimu max. do deseti osob v místnosti
- Studenti jsou povinni použít respirátor minimálně třídy FFP2 nebo srovnatelné, při vstupu si vydesinfikovat ruce
- Všichni pedagogové jsou povinni na studijní oddělení hlásit všechny uskutečňované konzultace a zkoušení

Počínaje dnem 26.4. je škola povinna na vlastní náklady testovat studenty antigenními testy, provádět agendu reportování výsledků včetně vydání potvrzení COVID pozitivním studentům a poskytovat součinost s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy. Na metodický pokyn k provádění těchto testů moměntálně čekáme a zveřejníme jej praděpodobně v pondělí 26.4.

Nadále platí, že z účasti na výuce jsou vyloučeni všichni studenti, kteří mají projevy akutního respiračního onemocnění.
Podmínka testování se netýká studentů a pedagogů, kteří prodělali onemocnění COVID 19, nejsou v současné době v karanténě a od prvního pozitivního testu neproběhlo více jak 90 dnů, mají ukončené očkování dle jedno nebo dvoudávkového očkovacího schématu (nutné potvrzení MZ) a od poslední dávky uběhlo min. 14 dnů a nebo mají potvrzení o absolvování POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

S přáním klidných dnů a pevného zdraví
Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Misiologie II a IV - zadání ke zkoušce

Vážení studenti,

u předmětů Misiologie II (2. ročník Bc.) a Misiologie IV (1. ročník nMgr.) naleznete zadání ke zkoušce. Prosíme, abyste dodrželi stanovený rozsah práce i termín a způsob odevzdání.

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

 

KNIŽNÍ OBCHOD - zpět na začátek

Nejnovější články

14/02/2023, 14:57
Novinky
Informace pro uchazeče:Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole Husova institutu  teologických studií pro školní rok 2022/23Obor: Teologie a...
5939
16/05/2022, 19:11
Novinky
Vážení a milí studenti, pedagogové školy, přidejte se k nám na společné cestě do komunity Taizé! Zváni jsou především mladí lidé ve věku 18 – 35 let, ale...
260
12/05/2022, 12:26
VOŠ novinky
Vážení studenti,výuka předmětu závislosti v životě člověka Dr. P. Doležalové se uskuteční v náhradním termínu v úterý 24. 5. od 9:00 hodin formou on-line....
49
11/05/2022, 10:56
VOŠ novinky
Vážení studenti,ředitel školy doc. ThDr. D. Tonzar, Th.D., dr. h. c. stanovil datum řádného termínu závěrečné zkoušky - absolutoria pro r. 2022 na 30....
68
08/05/2022, 17:00
VOŠ novinky
Vážení studenti,ze zdravotních důvodů se prodlužuje doba uzavření SO do pondělí 9. 5.Otevřeno bude od úterý 10. 5.Děkujeme za pochopeníRenata...
50

-- reklama --

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde