Přijímací řízení ke studiu na VŠ

Přijímací řízení na Vysokou školu Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., detašované pracoviště Praha
(VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., detašované pracoviště Praha)
(VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., detašované pracoviště Praha, výukové prostory Bílina)

Akademický rok 2017/2018

Vedoucí detašovaného pracoviště Praha rozhodl o vypsání třetího kola přijímacího řízení.
Uzávěrka přihlášek pro třetí kolo je stanovena na 15.9.2017.

Studijní obor: Sociální práce
Studijní program: Misijní a charitativní práce
Forma studia – dálková (realizovaná kombinovanou formou)

Správní poplatek za přijímací řízení: 820,- Kč
>> Školné: 5880,- Kč/semestr <<
Studijní plán: studijní plán
Předpokládaný počet přijatých: bakalářský studijní obor – 40,
navazující magisterský studijní obor - 20

Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení: 15. 9. 2017
Hlavní přijímací komise: vyjádření o přijetí budou rozesílány průběžně až do naplnění kapacity.
Uchazeči budou o rozhodnutí přijímací komise vyrozuměni poštou.


Bakalářský studijní obor Sociální práce – Misijní a charitativní práce

Podmínky přijímacího řízení (Bc.):
- Vyplněná přihláška ke studiu na VŠ – pokyny k vyplnění – viz. níže
- Originál potvrzení o uhrazení správního poplatku za přijímací řízení – vlepit do přihlášky
- Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení
- Kopie vysvědčení z jednotlivých ročníků střední školy (nemusí být ověřené)
- Stručný profesní životopis
- Motivační dopis psaný rukou (alespoň ¼ strany A4) - může být součástí životopisu
- 3 fotografie formátu 3,5x4,5 cm (pasový formát)

Kritéria přijímacího řízení (Bc.):
Hlavním kritériem přijímacího řízení je motivace uchazeče ke studiu vybraného oboru. Dále prospěch uchazeče na střední škole vyjádřený na maturitním vysvědčení.
Vedoucí detašovaného pracoviště rozhodne na základě schopností, vědomostí a profesních zájmů uchazeče pro daný obor, které vyplývají z přiloženého životopisu a motivačního dopisu. Dále přihlédne k prospěchu uchazeče na střední škole.

Informace jak vyplnit přihlášku ke studiu - viz. níže.

Termín zápisu do akademického roku 2017/2018 – 25. 9. 2017
Výuka začíná v říjnu 2016.


Adresa pro zaslání přihlášek:
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.
Detašované pracoviště Praha
Studijní oddělení
Roháčova 1305/66
130 00 PRAHA 3 – Žižkov
Přihlášky lze doručit i osobně na studijní oddělení školy během úředních hodin nebo po domluvě.


Pokyny pro vyplnění přihlášky:

Použijte, prosím, originál přihlášky ke studiu na vysoké škole (oranžová) – k dostání v prodejnách SEVTu a ve většině papírnictví.

Vysoká škola: Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., detaš. prac. Praha
Fakulta: Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
Studijní obor: Sociální práce
Studijní program: Misijní a charitativní práce


Studenti, hlásící se do prvního ročníku bakalářského studijního oboru Sociální práce – Misijní a charitativní práce, kteří chtějí být zařazeni do studijní skupiny ve výukových prostorách v Bílině, napíší tuto skutečnost do motivačního dopisu:
„Žádám o zařazení do výukových prostor v Bílině".
Na obálku pak napište heslo: "BÍLINA"


Do prospěchu vyplňte maturitní předměty a sečtěte jejich průměrnou známku, u dílčích ročníků stačí vyplnit průměrné známky.
Je potřeba vyplnit i kolonky o probíhajícím zaměstnání (nemusí být potvrzeno zaměstnavatelem) a předchozí studium na vysoké škole (ukončené).

Uvádějte, prosím, kromě čísla Vašeho telefonu i emailový kontakt pro efektivnější komunikaci.

Potvrzení od lékaře pracoviště nepožaduje.
Na závěr nezapomeňte podepsat čestné prohlášení a připojit předepsané přílohy popsané výše!


 
Navazující magisterský studijní obor Sociální práce – Misijní a charitativní práce

Podmínky přijímacího řízení (navazující Mgr.):
- Vyplněná přihláška ke studiu na VŠ
- Originál potvrzení o uhrazení správního poplatku za přijímací řízení – vlepit do přihlášky
- Stručný profesní životopis
- Motivační dopis psaný rukou (alespoň ¼ strany A4) - může být součástí životopisu
- 3 fotografie formátu 3,5x4,5 cm (pasový formát)
- Kopie diplomu a vysvědčení o státní zkoušce prokazující absolvování předchozího bakalářského modulu. (Studenti, kteří ještě nebyli promováni, dodají pouze potvrzení o ukončení)


Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání v bakalářském studijním oboru Sociální práce – Misijní a charitativní práce na detašovaném pracovišti Praha, budou přijati bez přijímacího řízení.

Je nutné podat přihlášku v řádném termínu přijímacího řízení.
Termín pro podání přihlášky: 15. 9. 2017
Termín zápisu: 25. 9. 2017


Studenti, kteří absolvovali vzdělávání ve studijním oboru Sociální práce – libovolném studijním programu, budou přijati na základě pohovoru s vedoucím pracoviště.

Uchazeči při pohovoru prokážou základní orientaci v oboru a motivaci ke studiu zvoleného oboru.
Termín pro podání přihlášky: do 15. 9. 2017
Termín pohovoru: uchazeči budou k pohovorům zváni individuálně
Termín zápisu: 25. 9. 2017


Studenti, kteří absolvovali v bakalářském stupni vzdělávání v jiném studijním oboru, mohou absolvovat Přípravný ročník ke studiu na vysokých školách, který VŠ ZaSP sv. Alžbety, realizuje společně s Husovým institutem teologických studií.

Absolventi přípravného ročníku doloží absolvování kurzu při přijímací řízení na nMgr. studium a vedoucí pracoviště při rozhodnutí o přijetí přihlédne k absolvování tohoto kurzu.

Pro bližší informace o organizaci kurzu se obracejte na studijní oddělení HITS.
docPřihláška ke studiu (Přípravný ročník)39.5 KB
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Termín pro podání přihlášky: 12. 9. 2017
Termín zápisu: bude upřesněn

Podrobnosti o tomto kurzu naleznete zde.


Adresa pro zaslání přihlášek:
VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.
Detašované pracoviště Praha
Studijní oddělení
Roháčova 1305/66
130 00 PRAHA 3 – Žižkov
Přihlášky lze doručit i osobně na studijní oddělení školy během úředních hodin


Pokyny pro vyplnění přihlášky:

Použijte, prosím, originál přihlášky ke studiu na vysoké škole (oranžová) – k dostání v prodejnách SEVTu a ve většině papírnictví.

Vysoká škola: Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., detaš. prac. Praha
Fakulta: Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II
Studijní obor: Sociální práce
Studijní program: Misijní a charitativní práce

Do prospěchu vyplňte maturitní předměty a sečtěte jejich průměrnou známku.
Je potřeba vyplnit i kolonky o probíhajícím zaměstnání (nemusí být potvrzeno zaměstnavatelem) a předchozí studium na vysoké škole (ukončené).

Uvádějte, prosím, kromě čísla Vašeho telefonu i emailový kontakt pro efektivnější komunikaci.

Potvrzení od lékaře pracoviště nepožaduje.
Na závěr nezapomeňte podepsat čestné prohlášení a připojit předepsané přílohy popsané výše!

Nejnovější články

16/11/2017, 08:25
VOŠ novinky
Informace  pro studenty 1. a 3. ročníku:Dne 18. prosince 2017 se v rámci přednášek předmětu Praktický liturgický projev uskuteční návštěva Husova...
21
14/11/2017, 13:38
VOŠ novinky
Od pondělí 20.11. do středy 22.11. bude studijní oddělení  HITS  a VOŠ HITS z důvodu čerpání dovolené a plnění pracovních povinností mimo...
23
23/10/2017, 09:51
VOŠ novinky
Vážení studenti,úřední hodiny pro VOŠ, knihovnu a HITS (teologické základy, přípravný ročník pro VŠ) jsou v tomto akademickém roce: po - čt 10 - 12, ...
103
19/10/2017, 15:47
Novinky
Vážení studenti, prosíme Vás, abyste pravidelně sledovali případné změny v rozvrzích. Aktualizované rozpisy pro všechny obory byly zveřejněny v tomto...
1281
09/10/2017, 11:17
Novinky
Vážení studenti, pedagogové a přátelé školy, rádi bychom vás pozvali na již tradiční zimní kurz v Železné Rudě, který se tentokrát bude konat v termínu...
1914

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde